Av. Dr. Ahmet Keşli: “Şirketler Hukuksal Süreçlerini Ciddiye Almalı!.”

Keşli Group Law Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Dr. Ahmet Keşli, şirketlerin hukuksal süreçlerini ciddiye alması gerektiğini CEO Haber'e açıkladı.
Keşli Group Law Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Dr. Ahmet Keşli.

Keşli Group Law Hukuk Bürosu kurucu ortağı Av. Dr. Ahmet KEŞLİ şirketlerin hukuksal süreçlerini ciddiye alması gerektiğini açıkladı.

Ulusal ve uluslararası çok sayıda şirketlerin hukuksal sorunlarının çözülmesinde rol alan Av. Dr. Ahmet KEŞLİ, şirketlerin hukuksal sorunlarının çözümlerinde mutlaka profesyonel bir ekip tarafından dava konusu üzerinde mütealaa alması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

“İşletmeler ticari faaliyetlerini sürdürürken ihtisasları olmayan hukuksal süreçleri genelde göz ardı ederler. Oysaki hukuksal süreç, bir ürünün imal edilip pazara sürülmesine geçene kadarki gibi son derece hayati bir önem arz etmektedir.

Sanayici ve iş adamlarımız ile şirketlerin CEO’ları bu süreçlerde hukuksal destek alırlarsa hem daha sonraki iş akışlarını kolaylaştırır hem de daha büyük sorunların önüne başlangıçta geçerler!.”

Keşli Group Law Hukuk Bürosu, olarak uluslararası alanda geniş bir network ile dünyanın tanınmış hukuk büroları ile çalışarak ağırlıklı olarak Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde hizmet sunduklarını ifade eden Av. Dr. Ahmet KEŞLİ yoğunlaştıkları çalışma alanlarını; proje finansmanı ve PPP, ticari sözleşmeler, şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, rekabet hukuku, fikri mülkiyet hukuku, haksız rekabet, davalar ve tahkim, gayrimenkul hukuku, bankacılık, finans, sermaye piyasaları, iş hukuku, sigorta / reasürans, vergilendirme, Avrupa Birliği hukuku, denizcilik, havacılık ve demiryolu gibi taşımacılık sektörü, telekomünikasyon & IT ve elektrik, petrol, gaz gibi enerji piyasası hukuku olarak açıkladı.

Dünyanın 70’ten fazla ülkesinde 8.000’den fazla personeli ile hizmet veren Global bir hukuk netwotkünün Türkiye ofisi olarak faaliyet gösteren Dr. Ahmet KEŞLİ, ofis olarak yerli ve yabancı şirketlerin Türkiye ve yurtdışındaki her türlü hukuki konularında dünyanın her yerinde çözüm üretebilecek durumda olduklarını belirterek şöyle devam etti:

“Globalleşen dünyada küresel hizmet verebilmenin, özellikle de Türkiyeli işadamlarının yurtdışındaki hukuki konularda zorluklar yaşadığından hareketle artık Türkiye merkezli hukuk bürosu olarak dünyanın her yerinde işadamlarına hizmet verebilmenin önemli bir ihtiyacını cevaplıyoruz.”

Avukatlık mesleği yanı sıra Ticaret Hukuku konusunda öğretim üyesi de olan Dr. Ahmet KEŞLİ, uygulama ile akademik bilginin birleştirilmesinin önemli olduğunu, zira hukukun derin bilgi gerektirdiğini, kompleks ve önemli hukuki sorunların çözümünde çok iyi hukuk bilgisi gerektiğini bu nedenle akademik çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti.