Ulusal Markalar Franchise Ödülleri Veriliyor

UMAD Başkanı Tacettin Kaleli 2019 Ulusal Markalar Franchise Ödülleri'nin 20 Eylül'de verileceğini açıkladı.
2019 Ulusal Markalar Franchise Ödülleri, 20 Eylül'de veriliyor!..

UMAD Başkanı Tacettin Kaleli, 2019 Ulusal Markalar Franchise Ödülleri’nin 20 Eylül’de verileceğini açıkladı.

Ulusal Markalar Derneği (UMAD) Genel Başkanı Tacettin Kaleli, marka bilinci oluşturmak, markalaşma sürecindeki kişi, kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslar arası düzeydeki faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirmesini sağlayarak destek vermek ve değer katmak amacıyla kurulmuş olan UMAD‘ın, 20 Eylül’de 2019 Ulusal Markalar Franchise Ödülleri‘ni vereceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Daha önce de ifade ettiğim gibi derneğimiz marka bilinci oluşturmak, markalaşma sürecindeki kişi, kurum ve kuruluşların ulusal ve uluslar arası düzeydeki faaliyetlerini etkinleştirmektir. Bu amaçlar doğrultusunda UMAD, Türkiye’de markalaşma sürecini tamamlamış veya bu süreçte önemli ilerlemeler kaydetmiş üyelerinin yurtdışına açılarak veya yurtdışında daha da büyüyerek uluslararası rekabette önde olmalarını sağlamaya çalışmaktadır.”

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve sektörel sorunlara çözüm üretmek üzere çalışmalar yürüten UMAD‘ın, sektörel değişimlere öncü olmayı hedeflediklerine dikkat çeken UMAD Başkanı Tacettin Kaleli, üyeleri arasında eşgüdüm oluşturarak, birlik ve dayanışma, bilgilenme ve eğitim ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını vurgulayarak aday markaların başvurularını www.franchiseodulleri.com adresinden yapabileceklerini açıkladı.