Abdullah Bozgeyik: “Asya, Avrupa ve Amerika’yı geçerek girişimciliğin yeni merkezi haline geldi.”

YoStartups CEO'su Abdullah Bozgeyik resmi ve görseli.
YoStartups CEO'su Abdullah Bozgeyik.

YoStartups Türkiye, Merkezi Asya ve Finlandiya Bölgesi CEO’su Abdullah Bozgeyik; Asya’nın Avrupa ve Amerika’yı geçerek girişimciliğin yeni merkezi haline geldiğini açıkladı.

E-Ticaret, Yazılım & SaaS, Medya ve Eğlence ile Sağlık & Tıbbi Teknoloji sektörleri, Startuplar için kullanılmamış potansiyele sahip İstanbul, 3 Ocak 2019: 2018 için YoStartups tarafından yürütülmüş araştırmaya göre, küresel olarak startuplar 23 anlaşma imzaladı ve 407 milyar dolar toplandı. Ek olarak, yatırım tutarının açıklanmadığı 6.572 anlaşma daha yapıldı. Bu 2017’ye oranla yatırım miktarının %23.3 artışına işaret ediyor.

2018 yılında ise 134 ülkeden 21 firma startup sermayesi aldı ve yatırım topladı. Alınan yatırım tutarları açısından Amerika Birleşik Devletleri toplanan 157.03 milyar dolar ile öncü olarak karşımıza çıkıyor. Ardından 110 milyar dolar ile Çin, 38.5 milyar dolar ile Hindistan ve toplanan 22.5 milyar dolar ile Birleşik Krallık geliyor. Yapılan anlaşma sayısı bakımından ilk 4 ülke sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri 7.568 anlaşma, İngiltere 1.57 anlaşma, Çin 1.505 anlaşma ve Hindistan 798 anlaşma ile sıralanıyor.

2018’de imzalanan toplam anlaşma sayısı bakımından fonlamanın tohum aşaması öne geçerken diğer taraftan Özel sermaye ve Seri C yatırımları diğer tür fonlama aşamalarını toplam yatırım açısından gölgede bıraktı. A Serisi’nden J Serisi’ne kadar olanlar dahil olmak üzere yapılan 8.182 adet girişim fonu anlaşmasıyla 247,8 milyar dolar toplandı. Tohum fonu olarak 3.777 anlaşma ile 6,9 milyar dolar toplandı.

Startup yatırımları için küresel olarak 2018’de parlayan sektörler Yazılım & SaaS, FinTech, MedTech, Medya & Eğlence ve Sağlık & Wellness sektörü oldu. Bu sektörler 2018’de en yüksek anlaşma sayısını elde ederek açıklanan toplam anlaşmaların % 52,75’ini oluşturdu. Geçen yıl en etkileyici miktarları elde ederek olağanüstü performans gösteren endüstrilerden; FinTech, E-Ticaret, Taşıma & Lojistik, Medya & Eğlence ve MedTech toplam 230.9 milyar dolar yatırım aldı. 2018’de bir girişim için toplanan ortalama yatırım 28.8 milyon dolardı. Mega geç dönem fonlamalar sayesinde ortalama sayı yukarı çekildi.

Yostartups Araştırma Direktörü Sourav Paul, “Küresel olarak startupların Tohum Sermayesi ve Son Aşama Fonlarına daha fazla erişimi olduğunu belirtti. Ülkelerin çoğunda bir tohum sermayesi fonlamasını arttırmak artık daha kolay hale geliyor. Bununla birlikte, startuplar ilk yatırım sonrasında ölüm vadisini geçerken, bir sonraki turlar daha da zorlaşıyor. Geç dönem anlaşmalar için yeterli sermaye olmasına rağmen, startupların iş modelini kanıtlamaları ve finanse edilmeleri gittikçe zorlaşıyor.” dedi.