Ahmet Keşli: “Küresel Finans Sistemi Çöktü!.”

Keşli Group Law Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Dr. Ahmet Keşli.

Vergi Hukuku, Bankacılık ve Finans Hukuku alanında uzman olan Av. Dr. Ahmet Keşli, küresel finans sisteminin çöktüğünü açıkladı.

CEO Haber’e yaptığı açıklamada mevcut, hegemonik, faiz düzeyine dayalı müesses finans sisteminin mantalitesinden kaynaklanan sonuçlarından dolayı çöktüğünü ifade eden Av. Dr. Ahmet Keşli, şöyle devam etti:

“Faiz sisteminin ahlaki, psikolojik, manevi çok sayıda zararları vardır. Bilindiği gibi faiz; ilk çağlardan beri ödünç verme faaliyetleri ile birlikte gelişmiş ve ortaya çıktığı günden beri, en başta din adamlarının, sonrasında filozoflar, devam eden süreçte de maliyeci, hukukçu ve iktisatçıların inceleme konusu olmuştur. Günümüzde de bu süreç devam etmektedir. Belli başlı ahlâkî, psikolojik ve manevi zararlarına dair etkileri göz önüne alındığında ilk başlıklar şöyle sıralanabilir; faiz, merhamet ve şefkat duygusunu köreltir, yardımlaşma ve dayanışma anlayışını takrip eder, maddeciliği arttırır, tembellik, hazırcılık ve israfa sevk eder, strese ve karamsarlığa sebep olur ve iş yapma potansiyeline dair motivasyonu olumsuz yönde etkiler!.”

Mevcut küresel finans sisteminde borçlanmanın ve bankadaki likiditenin karşılığı mal olarak değil dijital hayali rakamlardan oluştuğunu vurgulayan Keşli Group Law Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Dr. Ahmet Keşli:

“Sistem, kısa vadeli borçlanmalara dayalı ötelemeler ve yeniden yapılandırmalar ile sürekli borçlanmayı dayatıyor. Yerleşik faiz düzeni kökünden yanlıştır. Temelinde çökmüş olan anlayış fiili olarakta zamanı geldiğinde çökecektir. Sistemsel çöküşünü ise dünya finansal geleceği ve ticari organizasyonların rotası belirleyecektir.”dedi.

Karz-ı Hasen, Sukuk!.

Komşusu açken tok yatanın bizden olmadığı anlayışına dikkat çeken Keşli, günümüzde ekonomik sıkıntıları olan esnafımızın maalesef komşusundan da borç alamamasından kaynaklı olarak müesses faizcilik sistemine dahil olarak günü kurtarma hatalarına düştüklerini açıkladı.

Kurtuluşun yeni bir bankacılık metodoloji ile doğru İslami Finans Hukuku’nun yerleşmesinden geçtiğini ifade eden Av. Dr. Ahmet Keşli şöyle devam etti:

“Bizim tarihi genlerimizden aldığımız çok güzel değerlerimiz var. Mesela faizsiz borç vermek, borçtan gelir elde etmemek olan Karz-ı Hasen. Karz-ı Hasen sistemini çalıştırarak insanlarımızı faiz tuzağından kurtarabiliriz!.

Ayrıca köklerimizden aldığımız İslami finans sistemine dair ekonomik çözümleri de aktif olarak kullanabiliriz. Mesela; ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla satımı olan Sukuk Sistemi ile!.

Böylece; sukuk sistemindeki sertifikaları alanlar söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar oranında ortak olarak şirketlerin faiz karşılığı borçlanmalarının önüne geçebilir!..”