Finansal hizmetler sektörü yapay zekâ ile büyüyecek

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital ve Teknoloji Lideri Onur Doğan haberi CEO Haber'de.
EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital ve Teknoloji Lideri Onur Doğan

EY (Ernst & Young) Finansal Hizmetlerde Yapay Zekâ Araştırması’na göre; yapay zekâ gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçlerinde biri olacak. Araştırmaya katılan sektör liderlerinin %64’ü yapay zekâyı yeni gelir yaratma, süreç otomasyonu, risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve yeni müşteri kazanımında kullanacaklarını öngörüyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, dünya genelinde finansal hizmetler sektöründe yapay zekâ kullanımını incelediği Finansal Hizmetlerde Yapay Zekâ Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. 33 ülkeden 151 sektör liderinin anket yoluyla katıldığı araştırmaya göre; yapay zekâ gelecek iki yılda finansal hizmetler sektöründe büyümenin en önemli itici güçleri arasında yer alacak.

EY’nin Cambridge Üniversitesi Alternatif Finans Merkezi (CCAF), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve Invesco işbirliğiyle gerçekleştirdiği araştırma finansal hizmet sağlayıcı organizasyonların gelecek beklentilerine ilişkin çarpıcı bulgular ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan üst düzey yöneticilerin %77’si yapay zekânın işletmeleri için 2020 ve 2021 yıllarında yüksek veya çok yüksek öneme sahip olacağını öngörüyor.

Yapay zekânın kullanım alanı genişliyor

Liderlerin %85’i yapay zekâyı organizasyonları bünyesinde hali hazırda uygulamaya soktuklarını belirtirken, gelecek yıllarda yapay zekâ kullanım alanlarının genişleyeceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte yaklaşık yöneticilerin üçte ikisi (%64) yapay zekâyı önümüzdeki iki yıllık sürede yeni gelir yaratma, süreç otomasyonu, risk yönetimi, müşteri hizmetleri ve yeni müşteri kazanımında kullanacaklarını öngörüyor.

Veri kalitesi, veriye erişim ve yetenek kazanımında oluşan rekabet güçlük yaratıyor

Araştırmaya göre; finansal hizmetler sektöründe yapay zekâ teknolojileri kullanımının artması üstesinden gelinmesi gereken birtakım güçleri de beraberinde getiriyor. Veri kalitesi, veriye erişim ve yetenek kazanımında oluşan rekabet yöneticilerin %80’inden fazlası tarafından yapay zekânın uygulamaya geçirilmesi önündeki ana engeller olarak görülüyor. Öte yandan ağırlıklı olarak otonom yapay zekâ kullanan yöneticilerin %80’i ise güven ve kullanıcı adaptasyonunun en büyük güçlükleri oluşturduğunu ifade ediyor.

Yapay zekâda geri kalınması rekabet edebilirliği kaybettirebilir

EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Bölgesi, Dijital ve Teknoloji Lideri Onur Doğan araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Yapay zekâ finansal hizmetler sektörünün yeniden şekillendiriyor ve sektör genelinde geniş çaplı adaptasyonun devam edeceğini öngörüyoruz. İleri teknolojilerin yeni iş modellerinin ortaya çıkmasına ön ayak olması ve iş fonksiyonlarını dönüştürmesi ile birlikte organizasyonların yapay zekâ adaptasyonunun uzun vadeli etkilerine odaklanmaları gerekiyor. Yapay zekâ teknolojilerinin benimsenmesinde geride kalan finansal hizmet sağlayıcıların rekabet edebilirliklerini kaybedebilirler.”

EY Hakkında

EY, denetim, vergi, kurumsal finansman ve danışmanlık hizmetlerinde bir dünya lideridir. Dünya genelinde toplam 284.000 çalışanımız, ortak değerlerimizi ve kaliteyi ön planda tutan kararlı tutumumuzu hep birlikte paylaşmaktadır. Daha fazla bilgi için, lütfen www.ey.com adresini ziyaret ediniz. EY her biri ayrı bir tüzel kişiliğe sahip Ernst & Young Global Limited’e üye firmalardan oluşan global bir organizasyon olup tüm hizmetlerini bu üye firmalar tarafından sunmaktadır.