S Konsept Danışmanlık’tan Türkiye’nin ilk ve tek Psikolojik Danışmanlık Sigorta Projesi; “Şirketim Beni Seviyor”

Psikolojik Danışmanlık Sigorta Projesi; “Şirketim Beni Seviyor”

Mutlu Çalışan, Verimli Çalışır; Türkiye’nin İlk ve Tek ‘’Mutlu Çalışan’’ Projesi, ‘’Şirketim Beni Seviyor’’ başlıyor

S Konsept Danışmanlık, şirket çalışanlarına yönelik Türkiye’nin ilk ve tek Psikolojik Danışmanlık Sigorta ProjesiŞirketim Beni Seviyor”u hayata geçirdi. Türkiye’de çalışan mutsuzluğunun önüne geçerek iş verimliliğini arttırmayı hedefleyen proje ile bireylerin iş yaşamını etkileyen sorunlarının şirket desteği ve psikolog uzman kadrolar tarafından çözülmesi, kurum çalışanlarının iş motivasyonun arttırılması amaçlanıyor.

Türkiye’de çalışanların yüzde 85’i mutsuz

Çalışan Memnuniyeti anketiyle iş yaşamının dünya çapındaki mutluluk kaydını tutan Gallup’un verilerine göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 85’i mutsuz. Mutsuz çalışanların ise Türk ekonomisine yıllık zararının 50- 60 milyar TL olduğu düşünülüyor. Üstelik mutsuzluk kurum içerisinde bir virüs gibi yayılıyor, mutsuz bir çalışan, yeni mutsuz çalışanlar yaratıyor. Dale Carnegie Enstitüsünün yaptığı bir çalışma mutsuz çalışanların işlerine bağlılık duymadığını da gösteriyor. Ankete göre çalışanları en çok yönetici ve iş arkadaşlarıyla olan ilişki mutsuz ediyor (27%) . Bunu maaş beklentisinin karşılanmaması ve kariyer olanaklarının sınırlı olması izliyor.

S Konsept Danışmanlığın 550 kurum çalışanı arasında düzenlediği ankete göre çalışanların iş arkadaşlarıyla iletişimsizlik yaşama sorunu (27%) . Bunu maaş beklentisinin karşılanmaması, kariyer olanaklarının sınırlı olması ve yeterince takdir görememe izliyor. Çalışanların aile ilişkilerinde yaşadıkları mutsuzluk da, iş başarılarını etkileyen önemli bir faktör olarak göze çarpıyor. (32%)

Dale Carnegie Enstitüsü Anket Dağılımı

•Yönetici veya iş arkadaşlarımla olan ilişki % 27

•Maaş beklentisi% 25

•Kariyer olanaklarının sınırlı olması % 15

•Yeterince takdir görememe % 13

•Aynı işi yapmaktan dolayı sıkılma%7

•Şirket kültürü ile olan uyumsuzluk %6

•Çalışma ortamının fiziksel iş yapmaya engel olması %4

•Eğitim olanaklarının yetersiz olması %3

S Konsept Danışmanlığı Anket Sonuçları

•Çalışma Arkadaşlarıyla İletişimsizlik•% 12

•Alt ve Üst Birimlerle İletişimsizlik•% 13

•Çevresel Etkenler•% 10

•Ülkesel Etkenler•% 16

•Aile (Eş, Sevgili, Kardeş, Çocuk, Büyük Aile…)•% 32

•Bireysel (Travmalar, Korkular, Hayal kırklıkları…)% 17

Çalışan yukarıdaki konulardan dolayı mutsuzluğunu işine yansıtabiliyor.

Çalışanların kişisel sorunlarını iş yerlerine de taşıdıkları fikrinden hareketle geliştirilen “Şirketim Beni Seviyor Projesi” nin kurumların düzenlediği diğer motivasyon çalışmalarından farkı, kurumun çalışanına yıl içerisinde her türlü sorununu çözebilmesi için 12 seans hediye edebilmesidir. Çalışanlar bu sayede S Konsept Akademi ve Aile Danışmanlık Terapi Eğitim merkezinin Pedagojik – Psikolojik – Kişisel Gelişim – Sigara bırakma – Sağlıklı zayıflama gibi farklı terapilerinden faydalanabilmektedirler. Bu proje ile çalışanların yaşamlarını ciddi anlamda etkileyen sorunlar çözüme kavuşturulacağı için çalışanların iş yeri motivasyonu ve kurumsal aidiyet duygusunun artacağı öngörülmektedir.

“Şirketim Beni Seviyor” projesini geliştiren Uzman Pedagog ve Psikoterapist Soner Koşan, bu durumu “Çalışanlar işyerine geldiğinde kabanını çıkarır gibi yaşadığı sorunları askıya asamıyor” diye açıklıyor. “Eşi ile boşanma evresinde olan bir çalışan, veya çocukluk çağlarında yaşanan bazı travmalar kişiyi yetişkinlik çağlarında, kariyer yapmak istediğinde dahi bırakmıyor. Çocuğu alt ıslatma, tırnak yeme yahut sınav kaygısı sorunlarını yaşayan bir annenin çalışırken aklı çocuğunda kalıyor. Evliliğinde sağlıksız duygusal ilişki ya da psikolojik şiddet gören bireyin özgüveni zedeleniyor, bu durum iş yaşamına da yansıyor. Kurumlar, çalışanların motivasyonlarını yükseltmek için eğitim, gezi gibi etkinlikler planlasa da bu etkinliklerin davranış değişikliklerine olan etkisi çok daha az olabiliyor. Çalışanların motivasyonunu yükseltici eğitim ve konuşmalar kısa sürede etki yaratsa da, orta ve uzun vadede etkisini yitiriyor.

Şirketim Beni Seviyor Projesi” işte tam bu noktada, Türkiye’de çalışan mutsuzluğunun göz ardı edilen bu boyutunu gören; kişisel sorunların çalışanların ruh halleri ve dolaylı olarak kuruma da yansıttığı olumsuz durumların ciddiyetini danışmanlıklarla tecrübe eden ve vurgulayan, 11 yıllık tecrübe, kurumsal kimlik ve akreditasyonlarla bu sektörde çalışmalar yürüten S Konsept Danışmanlık tarafından oluşturulmuştur. Mutlu çalışan, verimli çalışır düşüncesi ile geliştirilen “Şirketim Beni Seviyor” projesi hem kurumsal hem toplumsal bakış açısı ile Türkiye’nin ilk ve tek ‘Çalışan Psikolojik Danışmanlık Sigorta Projesidir.”

Türkiye’de bir ilk olan Şirketim Beni Seviyor” projesi işyerindeki verimliliğin arttırmasının yanı sıra kuruma bir çok katma değer de sağlıyor. Çalışanın baskı- stres altından kurtulmasını, kişisel gelişimine önem vermesini, ailesi ile barışık yaşamasını, iş arkadaşları ile bütünsel çalışmasını, içindeki yeteneklerini göstermesini, en önemlisi verimli çalışması ve şirkete karşı aidiyet duygusunun güçlenmesini sağlayan bu proje ile iş hayatında fark yaratılması hedefleniyor. ( www.skonseptdanismanlik.com)