Terörizme karşı en iyi ilaç: ‘’Öğreti’’

Öyle bir eğitim sistemi oluşturmalıyız ki, orada terörist değil ‘’Evrensel İnsan’’ yetişmelidir. Marifet, mevcut teröristleri yok etmek değil, onların içerisinden ‘’Evrensel İnsanlar’’ çıkartabilmektir.
21. yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız şu zaman diliminde terörizm tüm dünyada saldırılarını acımasızca sürdürüyor ve maalesef çok canlar alıyor. Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, her türlü şiddetin, insanlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguluyor.

Terörün, insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu dile getiren Yıldızhan, terörün kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun, kime karşı yapılırsa yapılsın, terör eylemi aslında bütün insanlığa karşı yapılmıştır ve herkesin canını acıtmaktadır.

‘’Öğreti’’yi kaleme alan Ahmet Yıldızhan ayrıca şunları söyledi: Terör örgütleri ile mücadele, dünyanın önemli bir gündemidir. Terörizmi ve terör örgütlerini ağır şekilde kınamak, sadece tehdit etmek maalesef yeterli değildir. Önemli olan onlara karşı akla ve sağduyuya dayalı; kapsamlı, ciddi, etkili bir mücadele yürütebilmektir. Terörizme karşı yürütülen bu mücadelede, fikir mücadelesi önemli bir yer tutar.

Öyle bir eğitim sistemi oluşturmalıyız ki, orada terörist değil ‘’Evrensel İnsan’’ yetişmelidir. Marifet, mevcut teröristleri yok etmek değil, onların içerisinden ‘’Evrensel İnsanlar’’ çıkartabilmektir.

İslam’ın barışçı ve akılcı söyleminden süzülerek gelen ‘’Evrensel Öğreti’’ şiddetin, açlığın, sefaletin ve cehaletin en iyi ilacıdır.

‘’Evrensel Öğreti’’nin insanlığı, sevgiye, özgürlüğe, refaha, barışa, huzura ve mutluluğa götüreceğini dile getiren Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan, zamanla ‘’Öğreti’’nin, geniş halk kitleleri ve devlet aygıtları tarafından benimsendikçe, terörizme zemin hazırlayan sosyoekonomik ve siyasi ortamın da kendiliğinden ortadan kalkacağını belirtiyor. Karşılıklı uluslar ve halklar barış içinde, dostça, kardeşçe, yaşamaya gayret göstereceklerdir. Unutmayın ki, barış refah getirir ve bu refahı herkes paylaşabilir.

Değerlerin düşüncesizce yitirildiği, evrensel değerlerin ayaklar altına alındığı bir dünyada ‘’Evrensel Öğreti’’ önemli bir rehber ve referans noktasıdır. Teröristin bizzat kendisi için bile umut ışığı olan bu ‘’Çok Sade Öğreti’’ insanlığın ufkunda bir güneş gibi parlamaktadır.

‘’Öğreti’’ ile tanışanlar gerçek İslam’ı tanımaktadırlar. Hem günümüzde hem de önümüzdeki bin yıllarda İslam işte böyle anlaşılmalı ve bu şekilde yorumlanmalıdır.