Trafik sigortası genel şartları değişti

Zorunlu trafik sigortası şartlarında yapılan yeni düzenleme Resmi Gazetede yayınlandı.

Trafik sigortası genel şartlarında değişikliğe gidildi. Zorunlu trafik sigortası şartlarında yapılan yeni düzenleme Resmi Gazetede yayınlandı. Yapılan yeni düzenlemeyle sigorta şirketleri, vefat eden kusurlu sürücüler için ödedikleri tazminatı, mirasçılarından talep edebilecek.

Yeni düzenleme ile kusurlu sürücüye zorunlu trafik sigortasıkapsamında tazminat ödenmeyecek. Sigorta şirketleri herhangi bir sebeple tazminat ödese bile sigortalı kişiden ya da yakınlarından talep edebilme hakkı olacak.

Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılan en önemli değişiklik ise, kusurlu sürücüler nedeniyle sigorta şirketlerinin ödediği tazminatlarda değişime gidilmesi oldu. 2015 Haziran ayında uygulamaya giren trafik sigortasının genel şartlarında sürücülerin kendi kusurundan dolayı vefatı ya da sakatlık hali, trafik sigortasının teminat kapsamı dışında tutulmuştu. Ancak düzenlemenin kanun değil de genel şart olması nedeniyle mahkemeler, sürücü kusurlu da olsa yakınlarına sigortadan tazminat ödenmesini hükmediyordu.

Sigorta şirketlerine yüksek bir maaliyet kalemi oluşturan bu durum, trafik sigortası fiyatlarında artışa sebep olmuştu. Sigortacılar, bir taraftan yayınlanan genel şartlara göre prim belirlerken, diğer taraftan mahkeme kararları nedeniyle de beklemedikleri tazminatları ödemek zorunda kalıyorlardı.

Ödenen Tazminatlar Geri Alınacak
Hazine müsteşarlığı yaptığı yeni düzenleme ile bu konuya açıklık getirdi. Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ kapsamında sigorta şirketleri, kusurlu sürücü nedeniyle ödedikleri tazminatları kişinin mirasçılarından talep edebilecek, yani rücu edebilme hakkına sahip olacak.

Örneğin; alkollü bir sürücü kendi kusurundan dolayı kaza yapıp, vefat ederse, mahkeme de bu kişinin yakınlarına vefat tazminatı ödenmesine karar verirse; sigorta şirketi, tazminatı ödeyecek, ancak sonradan rücu edebilecek.

Zorunlu trafik sigortasında yapılan yeni düzenleme ile sigorta şirketlerine, trafikte ağır kusurlu hallerde oluşan hem maddi hem de bedeni zararları sigortalıya rücu etme hakkı da getirilmiş oldu.

2015 Haziran ayında yayınlanan genel şartlarda, sigortacılar, ehliyetsiz araç kullanan ya da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin neden olduğu kazalarda ödedikleri maddi ve bedeni zararları sigortalılardan talep etme hakkına sahipti. Yeni düzenleme de ise yine ehliyetsiz araç kullananlar sigorta kapsamı dışında tutulurken, kazanın ancak trafik kurallarının ağır ihlali sonucu oluşması halinde sigorta şirketleri, ödedikleri tazminatları sürücülerden talep edebilecek. Bundan böyle sigortacıların tazminatı rücu etmesi için, sürücünün trafik kurallarını ağır kusurlu olarak ihlal etmesi şartı aranacak. Örneğin; kırmızı ışıkta geçen sürücü, bir araca çarpıp maddi hasara neden olur ya da karşıdan karşıya geçen yayaya çarpıp, ölüme sebebiyet verirse; sigorta şirketi maddi hasarı veya vefat tazminatını ödeyecek, sonra da sürücüden ödediği tazminatın tamamını hukuk yoluyla talep edebilecek.

Zorunlu trafik sigortasının yeni genel şartlarında, aracı sigorta ettiren ile sürücü arasındaki ayrıma da açıklık getirildi. 2015 Haziran ayında yayınlanan genel şartlarda, sigorta şirketlerine, aracı kullanan sürücü kusurlu da olsa maddi ve bedeni zararların aracı sigorta ettirenden talep etmesi hükme bağlanmıştı. Yeni uygulamada ise sigorta şirketleri ödedikleri tazminatları, sadece kazaya neden olan kusurlu sürücüye rücu edebilecekler.