CEO Nedir

CEO Nedir, CEO, Chief Executive Officer
CEO Nedir, CEO. CEO nedir sorusu karşımıza çıktığında kısaca; İcra kurulu başkanı olarak bilinen İngilizce karşılığı Chief Executive Officer’ın başharflerinin birleşmesi ile oluşan CEO kısaltılmışıdır.

Türkiye’de hızla büyüyen ekonomiye paralel olarak CEO kavramı da artık iyiden iyiye günlük hayatımıza girdi.

CEO nedir sorusu karşımıza çıktığında kısaca; İcra kurulu başkanı olarak bilinen  İngilizce karşılığı Chief Executive Officer‘ın başharflerinin birleşmesi ile oluşan CEO kısaltılmışıdır.

Günümüzde icra kurulu başkanı yani bir şirket veya örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir aynı zamanda. Ancak genel itibari ile CEO’lar ile genel müdürlük kavramının karıştırıldığı görülmektedir. Aslında CEO ile Genel müdürlük kavramları arasında çok az fark olmasından kaynaklanan bu karmaşanın sebebi bir nevi kullanım niteliği açısından tercih şeklidir. CEO’luk kavramı daha çok büyük bir kuruluşun yöneticiliğini, tek bir şirket ise genel müdürlüğünü ve İcra Kurulu Başkanlığını yapmasını açıklar. Yani CEO, temel olarak genel müdürlük kavramından daha üst bir anlamı ifadedir denilebilir.

Genel müdürlük sadece bir sahada veya bir şirketin yönetilmesi gibi bir kavramsal karşılığını gösterirken yani genel itibari ile şirketin yürütme organlarının başını ifade ederken CEO‘lukta çok sayıda şirketin üst yönetimi İcra Kurulu Başkanlığı olma durumu söz konusudur.

Genel müdürlük kavramı temel itibari ile CEO‘nun aldığı stratejik kararları uygulamak olarak da bilinir. Strateji oluşturmada ve şirketin kaderini etkileyecek hususlarda karar almada bağımsız değildir ve bu tür kararlar ortaya koyamaz. CEO politika belirler ve uygulanmasını sağlar, genel müdür ise politikalara tabidir ve uygulamakla yükümlüdür.

Kısaca CEO nedir sorusunun karşılığı; İcra Kurulu Başkanı yani o şirket veya kurum veya kuruluşun en üst seviyesindeki kişi olarak açıklanabilmektedir.

CEO Nedir sorusuna bir diğer açıdan Wikipedia’nın açıklamaları çerçevesinden bakacak olursak :”Özellikle bir kişi başkan ve CEO ünvanlarını elinde tutarken başka biri de başkanlık görevinde ya da bir şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi (Chief Operating Officer – ‘COO’) olur. ABD’de CEO, Birleşik Krallık’ta ise Yönetici Müdür (Managing Director) terimi tercih edilir. Bu yönetimin altındaki yönetici, ABD’de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Executive Vice President), Birleşik Krallık’ta ise Yetkili Müdür (Executive Director) diye adlandırılır. Halka açık şirketlerde CEO ve başkanlık görevleri birbirlerinden ayrılabilir.”

CEO Haber:
CEO
CEO'lar
CEO Nedir
CEO’luk
Chief Executive Officer
Genel müdürlük
Nedir
İcra Kurulu Başkanı

CEO Nedir, CEO, Chief Executive Officer
CEO Nedir, CEO. CEO nedir sorusu karşımıza çıktığında kısaca; İcra kurulu başkanı olarak bilinen İngilizce karşılığı Chief Executive Officer’ın başharflerinin birleşmesi ile oluşan CEO kısaltılmışıdır.

Türkiye’de hızla büyüyen ekonomiye paralel olarak CEO kavramı da artık iyiden iyiye günlük hayatımıza girdi.

CEO nedir sorusu karşımıza çıktığında kısaca; İcra kurulu başkanı olarak bilinen  İngilizce karşılığı Chief Executive Officer‘ın başharflerinin birleşmesi ile oluşan CEO kısaltılmışıdır.

Günümüzde icra kurulu başkanı yani bir şirket veya örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir aynı zamanda. Ancak genel itibari ile CEO’lar ile genel müdürlük kavramının karıştırıldığı görülmektedir. Aslında CEO ile Genel müdürlük kavramları arasında çok az fark olmasından kaynaklanan bu karmaşanın sebebi bir nevi kullanım niteliği açısından tercih şeklidir. CEO’luk kavramı daha çok büyük bir kuruluşun yöneticiliğini, tek bir şirket ise genel müdürlüğünü ve İcra Kurulu Başkanlığını yapmasını açıklar. Yani CEO, temel olarak genel müdürlük kavramından daha üst bir anlamı ifadedir denilebilir.

Genel müdürlük sadece bir sahada veya bir şirketin yönetilmesi gibi bir kavramsal karşılığını gösterirken yani genel itibari ile şirketin yürütme organlarının başını ifade ederken CEO‘lukta çok sayıda şirketin üst yönetimi İcra Kurulu Başkanlığı olma durumu söz konusudur.

Genel müdürlük kavramı temel itibari ile CEO‘nun aldığı stratejik kararları uygulamak olarak da bilinir. Strateji oluşturmada ve şirketin kaderini etkileyecek hususlarda karar almada bağımsız değildir ve bu tür kararlar ortaya koyamaz. CEO politika belirler ve uygulanmasını sağlar, genel müdür ise politikalara tabidir ve uygulamakla yükümlüdür.

Kısaca CEO nedir sorusunun karşılığı; İcra Kurulu Başkanı yani o şirket veya kurum veya kuruluşun en üst seviyesindeki kişi olarak açıklanabilmektedir.

CEO Nedir sorusuna bir diğer açıdan Wikipedia’nın açıklamaları çerçevesinden bakacak olursak :”Özellikle bir kişi başkan ve CEO ünvanlarını elinde tutarken başka biri de başkanlık görevinde ya da bir şirketin günlük işlerini yürütmekle sorumlu yöneticisi (Chief Operating Officer – ‘COO’) olur. ABD’de CEO, Birleşik Krallık’ta ise Yönetici Müdür (Managing Director) terimi tercih edilir. Bu yönetimin altındaki yönetici, ABD’de İcra Kurulu Başkan Yardımcısı (Executive Vice President), Birleşik Krallık’ta ise Yetkili Müdür (Executive Director) diye adlandırılır. Halka açık şirketlerde CEO ve başkanlık görevleri birbirlerinden ayrılabilir.”

CEO Haber:
CEO
CEO'lar
CEO Nedir
CEO’luk
Chief Executive Officer
Genel müdürlük
Nedir
İcra Kurulu Başkanı