Chief Executive Officer

Chief Executive Officer, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Chief Executive Officer, CEO, İcra Kurulu Başkanı nasıl olunur, CEO maaşları ne kadardır

Günlük hayatımıza CEO olarak giren ve İngilizce olarak Chief Executive Officer şeklinde ifade edilen ünvanın Türkçe karşılığı İcra Kurulu Başkanı‘dır.

İcra Kurulu Başkanı ya da Genel Müdür olarak da bilinen Chief Executive Officer yani CEO, bir şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir.

Bir kuruluşun İcra Kurulu Başkanının sorumlulukları genel itibari ile, şirketin yasal yapısına bağlı olarak, Yönetim Kurulu veya başka bir yetkili merci tarafından belirlenir. Bu sorumluluklar son derece kapsayıcı veya sınırlandırılmış olabileceği gibi genellikle yetkili bir heyete bağlı olur.

CEO’nun çoğu zaman bu yetkileri; şirketin stratejisini ve tutumunu belirleme, liderlik, yöneticilik, şirketin iletişimi ve alınan kararları uygulama gibi alanları kapsar.

CEO Haber:
CEO
Chief Executive Officer
İcra Kurulu Başkanı

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer, CEO, İcra Kurulu Başkanı
Chief Executive Officer, CEO, İcra Kurulu Başkanı nasıl olunur, CEO maaşları ne kadardır

Günlük hayatımıza CEO olarak giren ve İngilizce olarak Chief Executive Officer şeklinde ifade edilen ünvanın Türkçe karşılığı İcra Kurulu Başkanı‘dır.

İcra Kurulu Başkanı ya da Genel Müdür olarak da bilinen Chief Executive Officer yani CEO, bir şirket, örgüt ya da acentenin en üst dereceli yöneticisidir.

Bir kuruluşun İcra Kurulu Başkanının sorumlulukları genel itibari ile, şirketin yasal yapısına bağlı olarak, Yönetim Kurulu veya başka bir yetkili merci tarafından belirlenir. Bu sorumluluklar son derece kapsayıcı veya sınırlandırılmış olabileceği gibi genellikle yetkili bir heyete bağlı olur.

CEO’nun çoğu zaman bu yetkileri; şirketin stratejisini ve tutumunu belirleme, liderlik, yöneticilik, şirketin iletişimi ve alınan kararları uygulama gibi alanları kapsar.

CEO Haber:
CEO
Chief Executive Officer
İcra Kurulu Başkanı