Orhan Eriman: Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar

Orhan Eriman Sınai mülkiyet açısından "Marka", bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işarettir. Marka sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret değildir.
Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman: “Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar.”

Markanın, bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işaret olduğuna dikkat çeken Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman; markanın sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret olmadığını ve bir kelime, şekil, logo gibi kağıda basılarak çoğaltılabilen bir ifade olabildiği gibi sesler ya da melodilerin de marka olarak kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Markanın hukuki olarak korunur halde olabilmesi için tescilli olması gerektiğine dikkat çeken CEO Orhan Eriman; markaların, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre korunduğunu ve Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka tescili konusunda ülkemizde tek yetkili kurum olduğuna dikkat çekti.

Markaların sadece tescil edildikleri ülkede korunduklarına vurgu yapan Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman; Türkiye’de tescili yapılan bir markanın sadece Türkiye’de koruma sağladığını ifade ederek CEO Haber‘e yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

“Marka tescil süreci TPMK (Türk Patent ve Marka Kurumu)‘na yapılan başvuru ile başlar. TPMK uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından, benzerlik ve marka olma kriterleri açısından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, TPMK marka tescil belgesini düzenleyerek hak sahibine ulaştırır.

Tüm bu süreç (Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ) yaklaşık 11 ay sürmektedir. Ancak tescil başvurusu TPMK’ya ulaştığı an itibariyle hak, başvuru sahibindedir. Marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Her 10 yılda bir, ilgili harçlar yatırılarak marka tescilini uzatmak mümkündür.

Tescilli Markalar diğer taşınır ya da taşınmaz mallar gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir hatta miras yoluyla nesilden nesile aktarılabilir.”

CEO Haber:
CEO
CEO’su
Markiz Patent
Orhan Eriman

Orhan Eriman: Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar

Orhan Eriman Sınai mülkiyet açısından "Marka", bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işarettir. Marka sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret değildir.
Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman: “Markalar sadece tescil edildikleri ülkede korunurlar.”

Markanın, bir şirketin ya da kişinin ürettiği ürün veya hizmeti diğerlerinden ayırt etmeye yarayan bir işaret olduğuna dikkat çeken Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman; markanın sanıldığının aksine sadece yazı ile ifade edilen bir işaret olmadığını ve bir kelime, şekil, logo gibi kağıda basılarak çoğaltılabilen bir ifade olabildiği gibi sesler ya da melodilerin de marka olarak kullanılabilir olduğunu açıkladı.

Markanın hukuki olarak korunur halde olabilmesi için tescilli olması gerektiğine dikkat çeken CEO Orhan Eriman; markaların, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine göre korunduğunu ve Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka tescili konusunda ülkemizde tek yetkili kurum olduğuna dikkat çekti.

Markaların sadece tescil edildikleri ülkede korunduklarına vurgu yapan Markiz Patent CEO’su Orhan Eriman; Türkiye’de tescili yapılan bir markanın sadece Türkiye’de koruma sağladığını ifade ederek CEO Haber‘e yaptığı açıklamada şöyle devam etti:

“Marka tescil süreci TPMK (Türk Patent ve Marka Kurumu)‘na yapılan başvuru ile başlar. TPMK uzmanlarınca yapılacak incelemenin ardından, benzerlik ve marka olma kriterleri açısından değerlendirilir. Uygun görülmesi halinde, kamuoyunun bilgisine sunulmak üzere Resmi Markalar Bülteninde yayınlanır. Herhangi bir itiraz gelmemesi durumunda, TPMK marka tescil belgesini düzenleyerek hak sahibine ulaştırır.

Tüm bu süreç (Herhangi bir itiraz gelmemesi halinde ) yaklaşık 11 ay sürmektedir. Ancak tescil başvurusu TPMK’ya ulaştığı an itibariyle hak, başvuru sahibindedir. Marka tescil belgesinin geçerlilik süresi 10 yıldır. Her 10 yılda bir, ilgili harçlar yatırılarak marka tescilini uzatmak mümkündür.

Tescilli Markalar diğer taşınır ya da taşınmaz mallar gibi alınıp satılabilir, kiraya verilebilir hatta miras yoluyla nesilden nesile aktarılabilir.”

CEO Haber:
CEO
CEO’su
Markiz Patent
Orhan Eriman