Renault Grubu 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Renault Grubu’nun toplam araç satışları %10,4 artarak 1,88 milyon adete yükseldi.
Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn.
 • Renault Grubu’nun toplam araç satışları %10,4 artarak 1,88 milyon adete yükseldi.
 • Renault Grubu’nun toplam gelirleri %17.3 artışla 29 milyar 537 milyon avro oldu. (AVTOVAZ (1) konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grubun toplam gelirleri %12.2 arttı.)
 • Toplam gelirlerin %6.2’sine ulaşan Grup faaliyet kârı, 1 milyar 820 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grup faaliyet kârının %17.9 artışla 1 milyar 817 milyon avroya yükseldiği görülüyor. Bu rakam toplam gelirlerin %6.4’ünü temsil ediyor. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %6,1 seviyesindeydi).
 • Renault Grubu’nun işletme kârı geçen yılın aynı dönemine göre %21.2 artarak 1 milyar 476 milyon avrodan 1 milyar 789 milyon avroya yükseldi.
 • Renault Grubu’nun net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %54.2 artarak 1 milyar 567 milyon avrodan 2 milyar 416 milyon avroya yükseldi.
 • Renault Grubu’nun altı aylık nakit fazlası 358 milyon avro oldu.
 • Renault Grubu yıllık hedeflerini koruyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, “Grup, yılın ilk yarıyılında yeni rekorlara imza attı. Bu sonuçlar; ürün gamımızı yenileme planımız, coğrafi açıdan daha geniş bir alana yayılmamız ve tüm çalışanlarımızın kendilerini bu hedeflere odaklamaları sayesinde elde edildi. Bu başarı bir sonraki stratejik planımızı uygulayabilmemiz için sağlam bir zemin ve liderliğimizi yıl boyunca sürdürme imkanı sağlıyor” dedi.

Boulogne-Billancourt, 7/28/2017 – Renault Grubu’nun toplam gelirleri %17.3 artarak 29 milyar 537 milyon avroya ulaştı. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grubun toplam gelirleri %12.2 artarak 28 milyar 246 milyon avro oldu. Sabit döviz kuru üzerinden bu artış %11.3 olarak gerçekleşti.

(1) AVTOVAZ kâr zarar hesabı 1 Ocak 2017’den itibaren tam entegrasyonla konsolide edilmiştir.

AVTOVAZ hariç toplam gelirler, (+4.4 puan) artışla 26 milyar 995 milyon avroya (+% 12.1) ulaştı. Ortaklara yapılan satışlardaki artış, bu büyümeye 2.5 puan katkıda bulundu. Bu performans, İran ve Çin’deki CKD faaliyetlerinde yakalanan güçlü ivmeyi ve özellikle Nissan Micra üretiminin başlamasıyla birlikte Avrupa’da montajı yapılan araçların satışını yansıtıyor. Fiyat etkisi (+2.3 puan), ağırlıklı olarak ürün yelpazesinin yenilenmesi nedeniyle fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Kur etkisi 0.8 puanda pozitif.

Grubun 1 milyar 820 milyon avroya ulaşan faaliyet kârı, gelirlerin %6.2’sini temsil ediyor.

AVTOVAZ hariç otomotiv faaliyet kârı 2016 yılının ilk yarısında 171 milyon avro (%15,3) artarak 1 milyar 292 milyon avro ya da gelirler açısından ifade edildiğinde; % 4,7 iken %4.8 olduBu performans, ağırlıklı olarak faaliyetteki güçlü büyümeden (346 milyon avronun olumlu etkisi) ve endüstriyel maliyetlerdeki düşüşten (204 milyon avroluk olumlu etki) kaynaklanıyor. 2016 yılı aksine ekipman/fiyat/zenginleşme etkisi kur devalüasyonlarını telafi etmek için fiyat artışlarından artık faydalanamıyor ve bu etki 180 milyon avro ile negatife döndü. Hammaddelerin 132 milyon avro olumsuz etkisi oldu. Kur etkisi (-99 milyon avro), büyük ölçüde İngiliz sterlininin değer kaybetmesi nedeniyle az da olsa negatif etki gösterdi.

.

AVTOVAZ’ın faaliyet kârı 3 milyon avro veya gelirlerin %0.2’si oldu. Bu kâr, Renault Grubu’nun 2016 yılı hesaplarında konsolide edilmedi.

2016 yılının ilk yarısında 420 milyon Avro olan Satış Finansmanı, Grup faaliyet kârına 525 milyon avro katkıda bulundu. Bu artış, kredilerin olağanüstü performansı sayesinde brüt dönem kârındaki ciddi artış sayesinde elde edildi. Risk maliyeti, ortalama performans gösteren varlıkların %0.29 ile (2016 yılının ilk altı ayında %0,30) rekor seviyede sabitlendi.

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri, özellikle gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar sayesinde, ilk yarıda arttı. (2016 yılının ilk yarıyılında -65 milyon avro olan rakam -31 milyon avro oldu).

Grubun işletme kârı, 2016 yılının ilk yarıyılında 1 milyar 476 milyon avro (% 21.2) iken, 1 milyar 789 milyon avroya çıktı. Bu gelişme, faaliyet kârındaki artıştan ve diğer faaliyet giderlerindeki düşüşten kaynaklanıyor.

Net mali gelir ve giderler, 2016 yılının ilk yarıyılında -67 milyon avro iken -211 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu düşüş, AVTOVAZ’ın – 64 milyon avro olan net mali gelir ve giderlerinin ilk konsolidasyonundan ve diğer mali kalemlerin olumsuz etkisinden (vadeli hisse ve döviz gelirlerindeki kur farkı düzeltmelerinden) kaynaklanıyor.

2016 yılının ilk yarıyılında 678 milyon avro olan başta Nissan olmak üzere bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 317 milyon avro oldu. Nissan’ın ilk çeyrekteki katkısı, ekipman üreticisi Calsonic Kansei’deki hissesinin satışıyla elde edilen bir seferlik kazançtan kaynaklanıyor.

Cari vergi ve ertelenmiş vergiler, 2016 yılı ile karşılaştırıldığında 41 milyon avro azalarak 479 milyon avroluk bir gider yarattı.

.

Net gelir, 2 milyar 416 milyon (+%54.2) seviyesine ve net gelirde Grup payı 2 milyar 379 milyon avroya yükseldi. 2016 yılının ilk yarıyılında hisse başına 5,51 avro ile karşılaştırıldığında hisse başına 8,77 avro oldu.

Otomotiv işletme serbest nakit akışı AVTOVAZ dahil, işletme sermayesinde 191 milyon avroluk değişikliğin olumlu etkisi hesaplamaya dahil edildikten sonra 358 milyon avro ile pozitif oldu.

30 Haziran 2017 itibariyle bağımsız ağ da dahil olmak üzere toplam envanterler, Haziran 2016 sonundaki 60 gün ile karşılaştırıldığında 63 günlük satışı temsil ediyor.

2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılında küresel pazarda yaklaşık %1,5 ile %2,5 arasında büyüme bekleniyor. Avrupa pazarının bu dönemde hâlâ % 2 oranında büyümesi öngörülüyor. Fransız pazarının da %2 oranında büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Avrupa dışında ise Rusya pazarının %5’ten daha fazla büyümesi bekleniyor. Brezilya pazarında ise bu rakamın %5 olması bekleniyor.

Büyüme ivmesinin Çin’de +% 5 ve Hindistan’da +%8 ile devam etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda ve AVTOVAZ dahil olmak Renault Grubu, 2017 yılı boyunca tüm yıl için lider olacağını doğruluyor:

 • Grup cirosunu artırtmak, AVTOVAZ’ın etkisinin dışında* (sabit kur oranlarıyla)
 • Grubun faaliyet kârı avro cinsinden artırmak *,
 • Pozitif bir otomotiv işletme serbest nakit akışı yaratmak.

(*) 2016 yılında Renault Grubu’nun yayımladığı sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

RENAULT GRUBUNUN KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon Avro 2016 ilk altı ay 2017 (1) ilk altı ay Değişiklik
Grup gelirleri 25,185 29,537 +4,352
Faaliyet kârı

Gelirin %’si

1,541 6.1% 1,820

6.2%

+279 +0.1 puan
Diğer faaliyet gelir ve giderleri -65 -31 +34
İşletme kârı 1,476 1,789 +313
Net mali gelir ve giderler -67 -211 -144
Bağlı Şirketlerin katkısı 678 1,317 +639
o/w : NISSAN 749 1,288 +539
Cari ve ertelenmiş vergiler -520 -479 +41
Net kâr 1,567 2,416 +849
Net kâr, Grup payı 1,501 2,379 +878
Otomotiv işletme serbest nakit akışı +381 +358 -23
 • AVTOVAZ kâr zarar hesabı 1 Ocak 2017 itibariyle tam entegrasyonla konsolide edilmiştir

EK BİLGİ

Renault grubunun 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle özetlenmiş yarıyıl mali bilançoları 27 Temmuz 2017’de Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Grubun yasal denetçileri bu mali tabloların sınırlı bir değerlendirmesini yapmış olup yarı yıllık raporları kısa bir süre sonra yayımlanacaktır.Finansal rapor ve 2017 yılı ilk yarısına ait mali sonuçların tam analizi ile birlikte www.group.renault.com web sitesinde Finans bölümü altında yayımlanmıştır.

Groupe Renault hakkında

Groupe Renault, 1898 yılından beri otomobil üretmektedir. Bugün uluslararası birçok markayı bünyesinde bulunduran Grup, 2016 yılında 127 ülkede 3.200.000 araç sattı; 36 üretim merkezi, 12.700 satış noktası ve 120.000’den fazla çalışanıyla hizmet vermektedir. Geleceğin başlıca teknolojik rekabetlerini aşmak ve kârlı büyüme stratejisini sürdürmek için Grup, beş markası olan Renault, Dacia ve Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA‘nın yanı sıra elektrikli araçları ve ve Nissan’la kurduğu eşsiz ittifak sayesinde uluslararası alanda büyümesini sürdürüyor. Formula 1‘de yeni ekibiyle ve Formula E‘ye güçlü adanmışlığıyla Renault motor sporlarını yenilikçiliğin ve marka bilinirliğinin bir aracı olarak görmektedir.

CEO Haber:
Alpine ve LADA
CEO
CEO’su
Carlos Ghosn
Dacia ve Renault Samsung Motors
Formula 1
Formula E
Renault
Renault Yönetim Kurulu Başkanı

Renault Grubu 2017 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı

Renault Grubu’nun toplam araç satışları %10,4 artarak 1,88 milyon adete yükseldi.
Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn.
 • Renault Grubu’nun toplam araç satışları %10,4 artarak 1,88 milyon adete yükseldi.
 • Renault Grubu’nun toplam gelirleri %17.3 artışla 29 milyar 537 milyon avro oldu. (AVTOVAZ (1) konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grubun toplam gelirleri %12.2 arttı.)
 • Toplam gelirlerin %6.2’sine ulaşan Grup faaliyet kârı, 1 milyar 820 milyon avro seviyesinde gerçekleşti. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grup faaliyet kârının %17.9 artışla 1 milyar 817 milyon avroya yükseldiği görülüyor. Bu rakam toplam gelirlerin %6.4’ünü temsil ediyor. Geçen yılın aynı döneminde bu oran %6,1 seviyesindeydi).
 • Renault Grubu’nun işletme kârı geçen yılın aynı dönemine göre %21.2 artarak 1 milyar 476 milyon avrodan 1 milyar 789 milyon avroya yükseldi.
 • Renault Grubu’nun net kârı geçen yılın aynı dönemine göre %54.2 artarak 1 milyar 567 milyon avrodan 2 milyar 416 milyon avroya yükseldi.
 • Renault Grubu’nun altı aylık nakit fazlası 358 milyon avro oldu.
 • Renault Grubu yıllık hedeflerini koruyor.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Carlos Ghosn, “Grup, yılın ilk yarıyılında yeni rekorlara imza attı. Bu sonuçlar; ürün gamımızı yenileme planımız, coğrafi açıdan daha geniş bir alana yayılmamız ve tüm çalışanlarımızın kendilerini bu hedeflere odaklamaları sayesinde elde edildi. Bu başarı bir sonraki stratejik planımızı uygulayabilmemiz için sağlam bir zemin ve liderliğimizi yıl boyunca sürdürme imkanı sağlıyor” dedi.

Boulogne-Billancourt, 7/28/2017 – Renault Grubu’nun toplam gelirleri %17.3 artarak 29 milyar 537 milyon avroya ulaştı. AVTOVAZ konsolidasyonu hariç tutulduğunda ise Grubun toplam gelirleri %12.2 artarak 28 milyar 246 milyon avro oldu. Sabit döviz kuru üzerinden bu artış %11.3 olarak gerçekleşti.

(1) AVTOVAZ kâr zarar hesabı 1 Ocak 2017’den itibaren tam entegrasyonla konsolide edilmiştir.

AVTOVAZ hariç toplam gelirler, (+4.4 puan) artışla 26 milyar 995 milyon avroya (+% 12.1) ulaştı. Ortaklara yapılan satışlardaki artış, bu büyümeye 2.5 puan katkıda bulundu. Bu performans, İran ve Çin’deki CKD faaliyetlerinde yakalanan güçlü ivmeyi ve özellikle Nissan Micra üretiminin başlamasıyla birlikte Avrupa’da montajı yapılan araçların satışını yansıtıyor. Fiyat etkisi (+2.3 puan), ağırlıklı olarak ürün yelpazesinin yenilenmesi nedeniyle fiyat artışlarından kaynaklanıyor. Kur etkisi 0.8 puanda pozitif.

Grubun 1 milyar 820 milyon avroya ulaşan faaliyet kârı, gelirlerin %6.2’sini temsil ediyor.

AVTOVAZ hariç otomotiv faaliyet kârı 2016 yılının ilk yarısında 171 milyon avro (%15,3) artarak 1 milyar 292 milyon avro ya da gelirler açısından ifade edildiğinde; % 4,7 iken %4.8 olduBu performans, ağırlıklı olarak faaliyetteki güçlü büyümeden (346 milyon avronun olumlu etkisi) ve endüstriyel maliyetlerdeki düşüşten (204 milyon avroluk olumlu etki) kaynaklanıyor. 2016 yılı aksine ekipman/fiyat/zenginleşme etkisi kur devalüasyonlarını telafi etmek için fiyat artışlarından artık faydalanamıyor ve bu etki 180 milyon avro ile negatife döndü. Hammaddelerin 132 milyon avro olumsuz etkisi oldu. Kur etkisi (-99 milyon avro), büyük ölçüde İngiliz sterlininin değer kaybetmesi nedeniyle az da olsa negatif etki gösterdi.

.

AVTOVAZ’ın faaliyet kârı 3 milyon avro veya gelirlerin %0.2’si oldu. Bu kâr, Renault Grubu’nun 2016 yılı hesaplarında konsolide edilmedi.

2016 yılının ilk yarısında 420 milyon Avro olan Satış Finansmanı, Grup faaliyet kârına 525 milyon avro katkıda bulundu. Bu artış, kredilerin olağanüstü performansı sayesinde brüt dönem kârındaki ciddi artış sayesinde elde edildi. Risk maliyeti, ortalama performans gösteren varlıkların %0.29 ile (2016 yılının ilk altı ayında %0,30) rekor seviyede sabitlendi.

Diğer faaliyet gelirleri ve giderleri, özellikle gayrimenkul satışlarından elde edilen kazançlar sayesinde, ilk yarıda arttı. (2016 yılının ilk yarıyılında -65 milyon avro olan rakam -31 milyon avro oldu).

Grubun işletme kârı, 2016 yılının ilk yarıyılında 1 milyar 476 milyon avro (% 21.2) iken, 1 milyar 789 milyon avroya çıktı. Bu gelişme, faaliyet kârındaki artıştan ve diğer faaliyet giderlerindeki düşüşten kaynaklanıyor.

Net mali gelir ve giderler, 2016 yılının ilk yarıyılında -67 milyon avro iken -211 milyon avro olarak gerçekleşti. Bu düşüş, AVTOVAZ’ın – 64 milyon avro olan net mali gelir ve giderlerinin ilk konsolidasyonundan ve diğer mali kalemlerin olumsuz etkisinden (vadeli hisse ve döviz gelirlerindeki kur farkı düzeltmelerinden) kaynaklanıyor.

2016 yılının ilk yarıyılında 678 milyon avro olan başta Nissan olmak üzere bağlı şirketlerin katkısı 1 milyar 317 milyon avro oldu. Nissan’ın ilk çeyrekteki katkısı, ekipman üreticisi Calsonic Kansei’deki hissesinin satışıyla elde edilen bir seferlik kazançtan kaynaklanıyor.

Cari vergi ve ertelenmiş vergiler, 2016 yılı ile karşılaştırıldığında 41 milyon avro azalarak 479 milyon avroluk bir gider yarattı.

.

Net gelir, 2 milyar 416 milyon (+%54.2) seviyesine ve net gelirde Grup payı 2 milyar 379 milyon avroya yükseldi. 2016 yılının ilk yarıyılında hisse başına 5,51 avro ile karşılaştırıldığında hisse başına 8,77 avro oldu.

Otomotiv işletme serbest nakit akışı AVTOVAZ dahil, işletme sermayesinde 191 milyon avroluk değişikliğin olumlu etkisi hesaplamaya dahil edildikten sonra 358 milyon avro ile pozitif oldu.

30 Haziran 2017 itibariyle bağımsız ağ da dahil olmak üzere toplam envanterler, Haziran 2016 sonundaki 60 gün ile karşılaştırıldığında 63 günlük satışı temsil ediyor.

2017 BEKLENTİLERİ

2017 yılında küresel pazarda yaklaşık %1,5 ile %2,5 arasında büyüme bekleniyor. Avrupa pazarının bu dönemde hâlâ % 2 oranında büyümesi öngörülüyor. Fransız pazarının da %2 oranında büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Avrupa dışında ise Rusya pazarının %5’ten daha fazla büyümesi bekleniyor. Brezilya pazarında ise bu rakamın %5 olması bekleniyor.

Büyüme ivmesinin Çin’de +% 5 ve Hindistan’da +%8 ile devam etmesi bekleniyor.

Bu bağlamda ve AVTOVAZ dahil olmak Renault Grubu, 2017 yılı boyunca tüm yıl için lider olacağını doğruluyor:

 • Grup cirosunu artırtmak, AVTOVAZ’ın etkisinin dışında* (sabit kur oranlarıyla)
 • Grubun faaliyet kârı avro cinsinden artırmak *,
 • Pozitif bir otomotiv işletme serbest nakit akışı yaratmak.

(*) 2016 yılında Renault Grubu’nun yayımladığı sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

RENAULT GRUBUNUN KONSOLİDE SONUÇLARI

Milyon Avro 2016 ilk altı ay 2017 (1) ilk altı ay Değişiklik
Grup gelirleri 25,185 29,537 +4,352
Faaliyet kârı

Gelirin %’si

1,541 6.1% 1,820

6.2%

+279 +0.1 puan
Diğer faaliyet gelir ve giderleri -65 -31 +34
İşletme kârı 1,476 1,789 +313
Net mali gelir ve giderler -67 -211 -144
Bağlı Şirketlerin katkısı 678 1,317 +639
o/w : NISSAN 749 1,288 +539
Cari ve ertelenmiş vergiler -520 -479 +41
Net kâr 1,567 2,416 +849
Net kâr, Grup payı 1,501 2,379 +878
Otomotiv işletme serbest nakit akışı +381 +358 -23
 • AVTOVAZ kâr zarar hesabı 1 Ocak 2017 itibariyle tam entegrasyonla konsolide edilmiştir

EK BİLGİ

Renault grubunun 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle özetlenmiş yarıyıl mali bilançoları 27 Temmuz 2017’de Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Grubun yasal denetçileri bu mali tabloların sınırlı bir değerlendirmesini yapmış olup yarı yıllık raporları kısa bir süre sonra yayımlanacaktır.Finansal rapor ve 2017 yılı ilk yarısına ait mali sonuçların tam analizi ile birlikte www.group.renault.com web sitesinde Finans bölümü altında yayımlanmıştır.

Groupe Renault hakkında

Groupe Renault, 1898 yılından beri otomobil üretmektedir. Bugün uluslararası birçok markayı bünyesinde bulunduran Grup, 2016 yılında 127 ülkede 3.200.000 araç sattı; 36 üretim merkezi, 12.700 satış noktası ve 120.000’den fazla çalışanıyla hizmet vermektedir. Geleceğin başlıca teknolojik rekabetlerini aşmak ve kârlı büyüme stratejisini sürdürmek için Grup, beş markası olan Renault, Dacia ve Renault Samsung Motors, Alpine ve LADA‘nın yanı sıra elektrikli araçları ve ve Nissan’la kurduğu eşsiz ittifak sayesinde uluslararası alanda büyümesini sürdürüyor. Formula 1‘de yeni ekibiyle ve Formula E‘ye güçlü adanmışlığıyla Renault motor sporlarını yenilikçiliğin ve marka bilinirliğinin bir aracı olarak görmektedir.

CEO Haber:
Alpine ve LADA
CEO
CEO’su
Carlos Ghosn
Dacia ve Renault Samsung Motors
Formula 1
Formula E
Renault
Renault Yönetim Kurulu Başkanı